Php ile Dosya Zip İşlemi

Aralık 20, 2014 Salihweb 0

Php ile dosya ziplemek için kullanabileceğiniz kod parçacığı. $dosyalarim= array(‘benioku.txt’,’deneme.html’,’resim.gif’); // Zip’e Eklenecek Dosyalarımızı Belirttik </span> $dosya_adi= time().”.zip”; // Zip  Dosya Adı $zip->open($dosya_adi, ZipArchive::CREATE); foreach($dosyalarim […]